پست کمپکت2019-08-06T13:02:57+03:30

پست کمپکت

پست های پیش ساخته کمپکت  طبق استانداردIEC 62271-202 برای قدرت های متفاوت از 100 تا 1250KVA کیلو ولت آمپر با ولتاژ 24 کیلو ولت تولید می شوند. دارای سه بخش فشار ضعیف، فشار متوسط و ترانسفورماتور می باشند.

جهت اطلاعات بیشتر از قسمت تحقیق و توسعه کاتالوگ را دانلود نمائید

سالن تولید پست کمپکت

مزایای پست پیش ساخته کمپکت :

• نسبت به پست های ساختمانی مقرون به صرفه می باشند. 
•  نسبت به پست های ساختمانی نیاز به فضای کمتری دارند. 
• در حوادث غیر مترقبه می توان از آنها بصورت  اضطراری استفاده نمود . 
• به راحتی می توان قطعات آن را تغییر و یا تعویض نمود. 
• بصورت طبیعی هوای درون آن تهویه می گردد. 
• به دلیل نصب تجهیزات در کارخانه نصب و راه اندازی آن بسیار سریع می باشد. 
• ادر چیدمان اجزاء و چگونگی اتصال آن به شبکه برق بسیار انعطاف پذیر می باشد.
•  انتقال، جابجایی و بهره برداری آن بسیار سریع و آسان می باشد.

قسمت فشار متوسط

قسمت ترانسفورماتور

قسمت فشار ضعیف

Test report